اصفهان، خ کاوه (حد فاصل پل 25 آبان و چمران)، خ بهمن، پلاک 52

۰۳۱-۳۴۶۱۸۷۵۷

روشهای کمک به خیریه

  • کمک های نقدی
  • اشتراک ماهیانه
  • صدقه و نذورات و فطریه
  • صندوق صدقات
  • وقف و هبه
  • نیروهای داوطلب (عادی-تخصصی)
  • کمک های غیر نقدی
  • مشارکت داوطلبانه درکسب و کار

اطلاعات تماس

آدرس: خ کاوه (حد فاصل پل 25 آبان و چمران)، خ بهمن، پلاک 52

تلفن: ۳۴۶۱۸۷۵۷-۰۳۱

فکس: ۳۴۶۱۸۷۵۷-۰۳۱

پیامک: ۵۰۰۰۱۲۸۱۲۸

گلهــای مـــا

نماد اعتماد الکترونیکی